S. 5-1922 Dossierfiche K. 53-2463

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake
Regering E. Di Rupo I  

industrieel krediet
schuldvordering
roerend eigendom
disconto
kredietgarantie
hypotheek
burgerlijk recht
Handelswetboek
krediet
handelszaak
schuld
faillissement
handelskrediet
garantie
beslag op bezittingen
landbouwkrediet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2463/1 Wetsontwerp 24/10/2012
K. 53-2463/2 Amendementen 27/11/2012
K. 53-2463/3 Amendementen 4/12/2012
K. 53-2463/4 Amendementen 11/12/2012
K. 53-2463/5 Verslag namens de commissie 21/12/2012
K. 53-2463/6 Tekst aangenomen door de commissie 3/1/2013
K. 53-2463/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/1/2013
5-1922/1 5-1922/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/1/2013
5-1922/2 5-1922/2 (PDF) Amendementen 5/3/2013
5-1922/3 5-1922/3 (PDF) Amendementen 13/3/2013
5-1922/4 5-1922/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2013
5-1922/5 5-1922/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 16/4/2013
5-1922/6 5-1922/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 18/4/2013
K. 53-2463/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 19/4/2013
K. 53-2463/9 Amendementen 30/4/2013
K. 53-2463/10 Amendement 14/5/2013
K. 53-2463/11 Verslag namens de commissie 23/5/2013
K. 53-2463/12 Tekst verbeterd door de commissie 23/5/2013
K. 53-2463/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/5/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2463/1
21/12/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2463/5
10/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 68-73
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 124, p. 91
Doc. K. 53-2463/7
10/1/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/1/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1922/1 5-1922/1 (PDF)
28/1/2013   Verzending naar commissie: Justitie
21/3/2013   Inschrijving op agenda
9/4/2013   Inschrijving op agenda
18/4/2013   Algemene bespreking Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
18/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o12) Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
Doc. 5-1922/6 5-1922/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
28/1/2013   Verzending naar commissie
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes, Yoeri Vastersavendts
30/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Niet behandeld
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Bespreking
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Bespreking
20/3/2013   Inschrijving op agenda
20/3/2013   Niet behandeld
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Bespreking
27/3/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
27/3/2013   Aanneming na amendering
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
  [K3] Behandeling door Kamer
18/4/2013   Overzending Doc. K. 53-2463/8
23/5/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2463/11
29/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 14
30/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 145, p. 141
Doc. K. 53-2463/13
30/5/2013   Aanneming zonder amendering
30/5/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
2/8/2013   Bekendmaking (48463-48477)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/4/2013
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/1/2013, 6/3/2013, 13/3/2013, 27/3/2013, 16/4/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/5/2013, 30/5/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/1/2013 15 28/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/1/2013 60 23/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/7/2013 2/8/2013, blz 48463-48477