Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5207

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010

gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
2/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3400

Vraag nr. 5-5207 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003.

Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op eigen initiatief of op verzoek van de leden van de regering rapporten opstellen, onderzoekingen verrichten, wettelijke of verordeningsmaatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen en verspreiden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hebt u in 2010 een advies gevraagd of een (andere) opdracht gegeven aan de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke en waarom?

Zo neen, waarom niet?

2) Is er in de loop van het jaar 2010 enige vorm van samenwerking of overleg geweest tussen uw diensten en de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen? Zo ja, welke?

3) In hoeverre hebt u in uw beleid lopende het jaar 2010 rekening gehouden met de in het verleden door de Raad geformuleerde adviezen en aanbevelingen? Zo ja, met welke adviezen en/of aanbevelingen en op welke wijze?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2012 :

Ik kan het geachte lid, in antwoord op haar vraag, volgende elementen meedelen :

1) Er werd in de loop van het jaar 2010 geen advies gevraagd of een opdracht gegeven aan de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

De behoefte om een advies te vragen of een opdracht te geven aan de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen heeft zich niet voorgedaan in de loop van 2010.

2) Er is in de loop van het jaar 2010 geen samenwerking of overleg geweest met de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

3) Niet van toepassing.