S. 2-154 Dossierfiche                  

Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

mantelzorg
gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
regeringsbeleid
werkloosheid van vrouwen
rechten van de vrouw
vrouwenbeweging
participatie van vrouwen
armoede
vrouwenarbeid
deeltijdarbeid
geweld
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-154/1 2-154/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 28/3/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/1999   Indiening
10/11/1999   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
10/11/1999   Verzending naar commissie
10/11/1999   Inschrijving op agenda
10/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Sabine de Bethune
10/11/1999   Hoorzitting met mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid
Beleidsintenties inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen
10/11/1999   Gedachtewisseling
18/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Bespreking
bespreking van een voorstel van aanbeveling
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Uitgesteld
15/2/2000   Inschrijving op agenda
15/2/2000   Bespreking
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Bespreking
bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
14/3/2000   Inschrijving op agenda
14/3/2000   Niet behandeld
28/3/2000   Inschrijving op agenda
28/3/2000   Aanneming van het advies
het advies is aangenomen met 10 stemmen bij 1 onthouding
28/3/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 10 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-154/1 2-154/1 (PDF)
28/3/2000   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 10/11/1999, 18/1/2000, 15/2/2000, 22/2/2000, 28/3/2000