Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5229

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010

ministerie
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
18/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3466

Vraag nr. 5-5229 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts - waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht - als stroomafwaarts - waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen:

1) Wat was de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke medewerkers, binnen uw beleidscel in 2010:

- In globo

- Per niveau : Leden Niveau 1 / Uitvoerend personeel : op het niveau 2, op het niveau 2 +, op het niveau 3 / Op het niveau van de directeur en adjunct-directeurs

2) Waren er in de loop van 2011 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw beleidscel? Zo ja, op welk niveau? Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven?

Antwoord ontvangen op 18 januari 2012 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, kan ik het volgende meedelen:

1 Hieronder vindt u de verdeling vrouwelijk en mannelijk personeel in 2010 binnen mijn Beleidscel:

 

Januari 2010

 

 

December 2010

 

 

 

Totaal

M

V

Totaal

M

V

Directie en inhoudelijke medewerkers

20

13

7

17

11

6

Uitvoerende medewerkers

34

17

17

31

13

18

Totaal

54

30

24

48

24

24

Experten

7

6

1

8

8

 

M: Mannen

V: Vrouwen

2. In 2011 hebben zes personen het kabinet verlaten (vier vrouwen, onder wie twee uitvoerende medewerkers, en twee mannen, inhoudelijke medewerkers), twee personen, allebei mannen, inhoudelijke medewerkers werden aangenomen (2M)