S. 5-1170 Dossierfiche K. 53-1634

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling
Sonja Becq   Christian Brotcorne   Valérie Déom   Sabien Lahaye - Battheu   Kristien Van Vaerenbergh   Raf Terwingen   Servais Verherstraeten  

arbeidsrechtspraak
rechtsvordering
schuldenlast
toepassing van informatica

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1634/1 Wetsvoorstel 28/6/2011
K. 53-1634/2 Tekst verbeterd door de commissie 8/7/2011
K. 53-1634/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2011
5-1170/1 5-1170/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 17/10/2011
5-1170/2 5-1170/2 (PDF) Amendementen 9/11/2011
5-1170/3 5-1170/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/11/2011
5-1170/4 5-1170/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/11/2011
5-1170/5 5-1170/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 24/11/2011
K. 53-1634/4 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 25/11/2011
K. 53-1634/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/2/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1634/1
30/6/2011   Inoverwegingneming
30/6/2011   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 42, p. 55
6/7/2011   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 175
14/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 44, p. 78-79
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 44, p. 93-94
Doc. K. 53-1634/3
14/7/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/7/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/10/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1170/1 5-1170/1 (PDF)
17/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
17/11/2011   Inschrijving op agenda
24/11/2011   Algemene bespreking Hand. 5-36 Hand. 5-36 (PDF)
24/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-36 Hand. 5-36 (PDF)
Doc. 5-1170/5 5-1170/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/10/2011   Verzending naar commissie
9/11/2011   Inschrijving op agenda
9/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes
9/11/2011   Bespreking
9/11/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o0)
9/11/2011   Aanneming na amendering
9/11/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1170/3 5-1170/3 (PDF)
9/11/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1170/4 5-1170/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
24/11/2011   Overzending Doc. K. 53-1634/4
17/1/2012   Aanneming in commissie (zonder verslag)
2/2/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 70, p. 85-86
2/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 70, p. 119
Doc. K. 53-1634/5
2/2/2012   Aanneming zonder amendering
2/2/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
1/3/2012   Bekendmaking (13352)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/11/2011
Commissie: Justitie
Geamendeerd 9/11/2011
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/2/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/7/2011 15 20/10/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2011 60 10/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/2/2012 1/3/2012, blz 13352