S. 1-1142 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende Taslima Nasreen
Sabine de Bethune    Erika Thijs   

rechten van de mens
islam
vrijheid van meningsuiting
persvrijheid
Bangladesh
motie van het Parlement
rechten van de vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1142/1 1-1142/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/11/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
6/11/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1142/1 1-1142/1 (PDF)
17/12/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
17/12/1998   Verzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd