S. 2-123 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten
Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Hugo Vandenberghe    Nathalie de T' Serclaes   

gelijke behandeling van man en vrouw
commerciŽle rechtspraak
rechter
niet-beroepsmagistraat
meewerkende echtgenoot
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-123/1 2-123/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/10/1999
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/1999   Indiening Doc. 2-123/1 2-123/1 (PDF)
10/11/1999   Inoverwegingneming
10/11/1999   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
10/11/1999   Verzending naar commissie
24/11/1999   Inschrijving op agenda
24/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
In behandeling 24/11/1999

Kruispuntbank van de wetgeving