S. 3-887 Dossierfiche K. 51-1800

Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
Regering G. Verhofstadt II  

EBWO
MongoliŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-887/1 3-887/1 (PDF) Wetsontwerp 28/10/2004
3-887/2 3-887/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/5/2005
K. 51-1800/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/5/2005
K. 51-1800/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/6/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/10/2004   Indiening Doc. 3-887/1 3-887/1 (PDF)
28/10/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/5/2005   Inschrijving op agenda
13/5/2005   Inschrijving op agenda
19/5/2005   Algemene bespreking Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
19/5/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
19/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/10/2004   Verzending naar commissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Olga Zrihen
14/12/2004   Uitgesteld
3/5/2005   Inschrijving op agenda
3/5/2005   Bespreking
3/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
3/5/2005   Aanneming zonder amendering
3/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-887/2 3-887/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/5/2005   Overzending Doc. K. 51-1800/1
1/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 375
9/6/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 55-56
9/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 145, p. 69
Doc. K. 51-1800/2
9/6/2005   Aanneming zonder amendering
9/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
26/8/2005   Bekendmaking (37117)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/5/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 14/12/2004, 3/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/7/2005 26/8/2005, blz 37117