S. 3-1633 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen
Olga Zrihen    Marie-José Laloy   

gelijkheid van beloning
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement
vrouwenarbeid
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1633/1 3-1633/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/3/2006
3-1633/2 3-1633/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 14/12/2006
3-1633/3 3-1633/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/3/2006   Indiening Doc. 3-1633/1 3-1633/1 (PDF)
30/3/2006   Inoverwegingneming
30/3/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/1/2007   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/3/2006   Verzending naar commissie
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
17/1/2007   Inschrijving op agenda
17/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke, Jean Cornil
17/1/2007   Bespreking
31/1/2007   Inschrijving op agenda
31/1/2007   Bespreking
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Bespreking
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Niet behandeld
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het vorstel van resolutie nr. 3-2047/1
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
17/5/2006   Verzending naar commissie voor advies
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Olga Zrihen
17/5/2006   Bespreking
en vue de rendre un avis
17/5/2006   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad (NAR)
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
21/6/2006   Beslissing om bijkomende hoorzittingen te organiseren
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Hoorzitting met mevrouw Sile O'Dorchai en mevrouw Salimata Sissoko, onderzoekers bij het département d'économie du travail et de l'emploi, ULB
28/6/2006   Hoorzitting met mevrouw Van Varenbergh, Raad van gelijke kansen voor vrouwen en mannen
28/6/2006   Hoorzitting met mevrouw De Vos en mevrouw Peemans van het Comité de liaison des femmes
28/6/2006   Gedachtewisseling
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Regeling der werkzaamheden
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Niet behandeld
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Aanneming van het advies
het advies is eenparig aangenomen (11 stemmen)
Doc. 3-1633/2 3-1633/2 (PDF)
14/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
19/4/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 17/1/2007, 31/1/2007, 7/2/2007, 28/3/2007
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 17/5/2006, 21/6/2006, 28/6/2006, 4/7/2006, 22/11/2006, 29/11/2006, 6/12/2006, 14/12/2006