S. 3-425 Dossierfiche K. 51-474

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

magistraat
arbeidsrechtspraak
rechtspraak voor minderjarigen
griffies en parketten
commerciŽle rechtspraak
rechtsstelsel
rechter
beroepsorde
buitenlandse staatsburger
rechtsmiddel
asielzoeker
verblijfsrecht
toegang tot het beroepsleven
rechtsvordering
tuchtprocedure
opleidingsstage
rechterlijk beroep
advocaat
beroepsloopbaan
programmawet
politiek asiel
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-474/1 Wetsontwerp 24/11/2003
K. 51-474/2 Amendementen 1/12/2003
K. 51-474/3 Amendement 3/12/2003
K. 51-474/4 Tekst aangenomen door de commissies 9/12/2003
K. 51-474/6 Verslag namens de commissie 10/12/2003
K. 51-474/7 Verslag namens de commissie 10/12/2003
K. 51-474/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/12/2003
3-425/1 3-425/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/12/2003
K. 51-474/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/12/2003
3-425/2 3-425/2 (PDF) Amendementen 15/12/2003
3-425/3 3-425/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2003
3-425/4 3-425/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2003
3-425/5 3-425/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 18/12/2003
3-425/6 3-425/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2003   Indiening Doc. K. 51-474/1
27/11/2003   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 24, p. 56
9/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2003   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-474/4
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
10/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 27, p. 1-23
11/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 31, p. 35-93
12/12/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 32, p. 1-51 + nr. 33, p. 29-31 + p. 69-70
12/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-34/o5)
Integraal verslag nr. 33, p. 70-71
Doc. K. 51-474/8
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/12/2003   Inschrijving op agenda
9/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
9/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
9/12/2003   Bespreking
9/12/2003   Einde behandeling
10/12/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/12/2003   Inschrijving op agenda
10/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
10/12/2003   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
10/12/2003   Bespreking
10/12/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
11/12/2003   Inschrijving op agenda
12/12/2003   Overzending Doc. 3-425/1 3-425/1 (PDF)
12/12/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2003   Verzending naar commissie: Justitie
18/12/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 3-425/5 3-425/5 (PDF)
18/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-30 Hand. 3-30 (PDF)
18/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-30 Hand. 3-30 (PDF)
19/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-20/o0) Hand. 3-33 Hand. 3-33 (PDF)
19/12/2003   Aanneming zonder amendering
12/12/2003   Verzending naar commissie
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Bespreking
15/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
15/12/2003   Aanneming zonder amendering
15/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-425/4 3-425/4 (PDF)
12/12/2003   Verzending naar commissie
15/12/2003   Inschrijving op agenda
15/12/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
15/12/2003   Bespreking
15/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
15/12/2003   Aanneming zonder amendering
15/12/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-425/3 3-425/3 (PDF)
19/12/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 3-425/6 3-425/6 (PDF)
22/12/2003   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2003   Bekendmaking (62262-62266)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/12/2003, 11/12/2003, 12/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/12/2003
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 10/12/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2003, 19/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/12/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/12/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2003 31/12/2003, blz 62262-62266