S. 5-539 Dossierfiche K. 53-1994

Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld
Sabine de Bethune    Cindy Franssen   

uitzetting uit een woning
burgerlijk recht
rechtsvordering
huiselijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-539/1 5-539/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/11/2010
5-539/2 5-539/2 (PDF) Amendementen 18/10/2011
5-539/3 5-539/3 (PDF) Amendementen 25/11/2011
5-539/4 5-539/4 (PDF) Verslag namens de commissie 11/1/2012
5-539/5 5-539/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/1/2012
5-539/6 5-539/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 12/1/2012
K. 53-1994/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/1/2012
K. 53-1994/2 Advies van de Raad van State 12/3/2012
K. 53-1994/3 Amendementen 27/3/2012
K. 53-1994/4 Amendementen 17/4/2012
K. 53-1994/5 Verslag namens de commissie 27/4/2012
K. 53-1994/6 Tekst aangenomen door de commissie 27/4/2012
K. 53-1994/7 Tekst aangenomen door de commissie 27/4/2012
K. 53-1994/8 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 3/5/2012
5-539/7 5-539/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 4/5/2012
5-539/8 5-539/8 (PDF) Verslag namens de commissie 8/5/2012
5-539/9 5-539/9 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 8/5/2012
5-539/10 5-539/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/5/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2010   Indiening Doc. 5-539/1 5-539/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
5/1/2012   Inschrijving op agenda
12/1/2012   Algemene bespreking Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
12/1/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
12/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
Doc. 5-539/6 5-539/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/12/2010   Verzending naar commissie
6/4/2011   Inschrijving op agenda
6/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Inge Faes
6/4/2011   Bespreking
25/5/2011   Inschrijving op agenda
25/5/2011   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen
25/5/2011   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de dienst strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie
25/5/2011   Hoorzitting met mevrouw Viviane Troch, 1e substituut bij het parket van Charleroi
8/6/2011   Inschrijving op agenda
8/6/2011   Regeling der werkzaamheden
15/6/2011   Inschrijving op agenda
15/6/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Orde van Vlaamse balies
15/6/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
15/6/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Regeling der werkzaamheden
12/7/2011   Bespreking
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Bespreking
30/11/2011   Inschrijving op agenda
30/11/2011   Bespreking
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
21/12/2011   Aanneming na amendering
11/1/2012   Inschrijving op agenda
11/1/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-539/4 5-539/4 (PDF)
11/1/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-539/5 5-539/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/1/2012   Overzending Doc. K. 53-1994/1
26/1/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 66 Bijlage 01/02/2012, p. 6
12/3/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1994/2
27/4/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1994/5
3/5/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 39-50
3/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o1)
Integraal verslag nr. 84, p. 65
Doc. K. 53-1994/8
3/5/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
4/5/2012   Overzending Doc. 5-539/7 5-539/7 (PDF)
4/5/2012   Verzending naar commissie: Justitie
9/5/2012   Inschrijving op agenda
10/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-59 Hand. 5-59 (PDF)
10/5/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-59 Hand. 5-59 (PDF)
10/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-59 Hand. 5-59 (PDF)
Doc. 5-539/10 5-539/10 (PDF)
4/5/2012   Verzending naar commissie
8/5/2012   Inschrijving op agenda
8/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
8/5/2012   Bespreking
8/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/5/2012   Aanneming zonder amendering
8/5/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
8/5/2012   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 5-539/9 5-539/9 (PDF)
10/5/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/5/2012   Bekrachtiging en afkondiging
1/10/2012   Bekendmaking (60345-60347)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/1/2012
Commissie: Justitie
Geamendeerd 6/4/2011, 25/5/2011, 8/6/2011, 15/6/2011, 12/7/2011, 23/11/2011, 30/11/2011, 21/12/2011, 11/1/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/5/2012
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/5/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/5/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2012 1/10/2012, blz 60345-60347