S. 5-1014 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind
Sabine de Bethune    Peter Van Rompuy    Inge Faes    Philippe Mahoux    Francis Delpérée    Zakia Khattabi   

kinderbescherming
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
kind
afstamming
burgerlijk recht
gelijke behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1014/1 5-1014/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/5/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/5/2011   Indiening Doc. 5-1014/1 5-1014/1 (PDF)
12/5/2011   Inoverwegingneming
12/5/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/5/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd