S. 4-533 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking
Olga Zrihen    Joëlle Kapompolé    Philippe Mahoux    Anne-Marie Lizin   

motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
positie van de vrouw
seksuele verminking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-533/1 4-533/1 (PDF) Voorstel van resolutie 29/1/2008
4-533/2 4-533/2 (PDF) Amendementen 19/2/2008
4-533/3 4-533/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 18/7/2008
4-533/4 4-533/4 (PDF) Amendementen 21/4/2009
4-533/5 4-533/5 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/2009
4-533/6 4-533/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/4/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/1/2008   Indiening Doc. 4-533/1 4-533/1 (PDF)
31/1/2008   Inoverwegingneming
31/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/5/2009   Inschrijving op agenda
14/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
14/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o0) Hand. 4-77 Hand. 4-77 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/1/2008   Verzending naar commissie
19/2/2008   Inschrijving op agenda
19/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
19/2/2008   Bespreking
19/2/2008   Interne adviesaanvraag: Adviescomité voor gelijke kansen
19/2/2008   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
21/4/2009   Inschrijving op agenda
21/4/2009   Bespreking
21/4/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
21/4/2009   Aanneming na amendering
21/4/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-533/5 4-533/5 (PDF)
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
19/2/2008   Verzending naar commissie voor advies
29/4/2008   Inschrijving op agenda
29/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman
29/4/2008   Inleidende uiteenzetting door Olga Zrihen,
indiener van het voorstel van resolutie
29/4/2008   Hoorzitting met dr. Els Leye, Vakgroep Uro-gynaecologie, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent
29/4/2008   Hoorzitting met mevrouw Khady Koita, voorzitter van EURONET-FGM
29/4/2008   Hoorzitting met mevrouw Céline Verbrouck, advocaat
29/4/2008   Gedachtewisseling
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Hoorzitting met mevrouw Khadidiatou Diallo, voorzitter van de Groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines (GAMS-België)
7/5/2008   Hoorzitting met mevrouw Myriam Ilunga, dokter en opleidster bij de Fédération laďque des centres de planning familial
7/5/2008   Hoorzitting met mevrouw Katinka in 't Zandt, psychologe bij Free Clinic
7/5/2008   Gedachtewisseling
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Marleen Temmerman, Isabelle Durant
25/6/2008   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
18/7/2008   Inschrijving op agenda
18/7/2008   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
18/7/2008   Einde behandeling
18/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-533/3 4-533/3 (PDF)
14/5/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/5/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 19/2/2008, 21/4/2009
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 29/4/2008, 7/5/2008, 25/6/2008, 18/7/2008