S. 5-867 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarrières van de FOD Buitenlandse Zaken
Sabine de Bethune    Olga Zrihen    Dominique Tilmans    Marleen Temmerman    Zakia Khattabi    Vanessa Matz   

vrouwenarbeid
gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen
motie van het Parlement
gendermainstreaming
personeel in diplomatieke dienst
positie van de vrouw
humanisering van de arbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-867/1 5-867/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/3/2011
5-867/2 5-867/2 (PDF) Amendementen 22/11/2011
5-867/3 5-867/3 (PDF) Amendementen 13/3/2012
5-867/4 5-867/4 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2012
5-867/5 5-867/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/3/2011   Indiening Doc. 5-867/1 5-867/1 (PDF)
31/3/2011   Inoverwegingneming
31/3/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Inschrijving op agenda
28/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-3/o2) Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/3/2011   Verzending naar commissie
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Uitgesteld
25/5/2011   Inschrijving op agenda
25/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
25/5/2011   Bespreking
28/6/2011   Inschrijving op agenda
28/6/2011   Hoorzitting met mevrouw Carine Bormans, de Family Officer van de FOD Buitenlandse Zaken
28/6/2011   Gedachtewisseling
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Bespreking
13/12/2011   Inschrijving op agenda
13/12/2011   Niet behandeld
13/3/2012   Inschrijving op agenda
13/3/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
13/3/2012   Aanneming na amendering
13/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-867/4 5-867/4 (PDF)
13/3/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-867/5 5-867/5 (PDF)
28/3/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/3/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 25/5/2011, 28/6/2011, 22/11/2011, 13/3/2012