S. 5-116 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld
Sabine de Bethune    Cindy Franssen   

sociaal verweer
strafprocedure
kinderbescherming
strafrecht
misdaad tegen de personen
opschorting van de straf
verzachtende omstandigheid
seksueel misdrijf
seksueel geweld
opname in psychiatrische kliniek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-116/1 5-116/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/9/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2010   Indiening Doc. 5-116/1 5-116/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd