S. 3-89 Dossierfiche K. 51-129

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Regering G. Verhofstadt II  

wapenhandel
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
uitvoervergunning
institutionele hervorming
verdeling van de bevoegdheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-89/1 3-89/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 22/7/2003
3-89/2 3-89/2 (PDF) Amendementen 25/7/2003
3-89/3 3-89/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/7/2003
3-89/4 3-89/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 25/7/2003
K. 51-129/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/7/2003
K. 51-129/2 Amendementen 29/7/2003
K. 51-129/3 Verslag namens de commissie 29/7/2003
3-89/5 3-89/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 29/7/2003
K. 51-129/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 30/7/2003
K. 51-129/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/7/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening Doc. 3-89/1 3-89/1 (PDF)
22/7/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/7/2003   Inschrijving op agenda
29/7/2003   Algemene bespreking Hand. 3-7 Hand. 3-7 (PDF)
29/7/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-7 Hand. 3-7 (PDF)
29/7/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-89/5 3-89/5 (PDF)
29/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-18/o6) Hand. 3-8 Hand. 3-8 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/7/2003   Verzending naar commissie
23/7/2003   Inschrijving op agenda
23/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
23/7/2003   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
23/7/2003   Bespreking
23/7/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-4/o1)
23/7/2003   Aanneming na amendering
25/7/2003   Inschrijving op agenda
25/7/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 13 stemmen bij 3 onthoudingen
Doc. 3-89/3 3-89/3 (PDF)
25/7/2003   Tekst aangenomen Doc. 3-89/4 3-89/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/7/2003   Overzending Doc. K. 51-129/1
29/7/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 10, p. 73-74
29/7/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-129/3
30/7/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 13, p. 4-46 + p. 48-51
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-33/o5)
Integraal verslag nr. 13, p. 53
Doc. K. 51-129/5
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/8/2003   Bekrachtiging en afkondiging
20/8/2003   Bekendmaking (41496-41497)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/7/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 23/7/2003, 25/7/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/7/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2003 20/8/2003, blz 41496-41497