Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3431

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 17 oktober 2011

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

17/10/2011Verzending vraag
21/11/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3436

Vraag nr. 5-3431 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 21 november 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

1) In 2010 hebben mijn diensten, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen, een coördinatrice Gender Mainstreaming en een plaatsvervangster aangewezen. Zij passen de gendermainstreaming-wet toe op mobiliteit binnen het departement en werken mee aan de interdepartementale coördinatiegroep onder leiding van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

De coördinatrices Gender Mainstreaming hebben heel het jaar 2010 door opleidingen gevolgd om concrete acties op te zetten gericht op de integratie van gender in de mobiliteitsaangelegenheden van het departement.

Wat het personeelsbeleid betreft, gaf het hoofd diversiteit van de Federale Overheidsdienst (FOD) uitvoering aan een diversiteitsactieplan 2009-2010.

Daarin zijn met name acties ter bevordering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in HR-aangelegenheden opgenomen.

Acties zoals loopbaanbevordering voor vrouwen en hun toegang tot leidinggevende functies, implementatie van het telewerkproject dat een brug slaat tussen privé- en beroepsleven of neutraliteit in de rekruteringsprocessen kregen dan ook bijval in 2010 en zijn voortaan terugkerende acties dan wel activiteiten.

2) Voor 2010 is een bedrag van 15 972 euro uitgetrokken voor een diversiteitsaudit waarin het externe diversiteitsbeleid in de FOD tegen het licht wordt gehouden. Uit die audit komen een aantal aanbevelingen naar voren in de verschillende domeinen van diversiteit, onder meer de bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het personeelsbeleid van de FOD.

De aanbevelingen worden opgenomen in de bedenkingen in aanloop naar het diversiteitsplan 2012-2013 waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd.