S. 5-337 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden
Olga Zrihen   

buitenlandse onderneming
buitenlandse investering
ontbossing
landbouwgrondbezit
ontwikkelingshulp
verdeling van de rijkdom
motie van het Parlement
governance
grondpolitiek
bestemming van cultuurgronden
voedselvoorraad
verhandelbaarheid van grond
landbouwgrond
grondeigendom
ontwikkelingsland
grondgebruik
voedselbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-337/1 5-337/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/10/2010
5-337/2 5-337/2 (PDF) Amendementen 30/11/2010
5-337/3 5-337/3 (PDF) Amendementen 25/1/2011
5-337/4 5-337/4 (PDF) Amendementen 22/2/2011
5-337/5 5-337/5 (PDF) Amendementen 30/3/2011
5-337/6 5-337/6 (PDF) Amendementen 26/4/2011
5-337/7 5-337/7 (PDF) Verslag namens de commissie 26/4/2011
5-337/8 5-337/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/4/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2010   Indiening Doc. 5-337/1 5-337/1 (PDF)
10/11/2010   Inoverwegingneming
10/11/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/4/2011   Inschrijving op agenda
5/5/2011   Algemene bespreking Hand. 5-21 Hand. 5-21 (PDF)
5/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 5-21 Hand. 5-21 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/11/2010   Verzending naar commissie
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Uitgesteld
25/1/2011   Inschrijving op agenda
25/1/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn
25/1/2011   Bespreking
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Bespreking
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Niet behandeld
26/4/2011   Inschrijving op agenda
26/4/2011   Bespreking
26/4/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
26/4/2011   Aanneming na amendering
26/4/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-337/7 5-337/7 (PDF)
26/4/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-337/8 5-337/8 (PDF)
5/5/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 5/5/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 25/1/2011, 22/2/2011, 26/4/2011