S. 5-950 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden
Marleen Temmerman    Olga Zrihen    Vanessa Matz    Sabine de Bethune    Freya Piryns   

handelsovereenkomst (EU)
volksgezondheid
gezondheidshulp
liberalisering van het handelsverkeer
ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
armoede
ontwikkelingsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-950/1 5-950/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/4/2011
5-950/2 5-950/2 (PDF) Amendementen 17/1/2012
5-950/3 5-950/3 (PDF) Amendementen 17/4/2012
5-950/4 5-950/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2012
5-950/5 5-950/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/4/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/4/2011   Indiening Doc. 5-950/1 5-950/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/4/2012   Inschrijving op agenda
3/5/2012   Algemene bespreking Hand. 5-58 Hand. 5-58 (PDF)
3/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o5) Hand. 5-58 Hand. 5-58 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/5/2011   Verzending naar commissie
20/3/2012   Inschrijving op agenda
20/3/2012   Uitgesteld
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena
27/3/2012   Bespreking
17/4/2012   Inschrijving op agenda
17/4/2012   Bespreking
17/4/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
17/4/2012   Aanneming na amendering
17/4/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-950/4 5-950/4 (PDF)
17/4/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-950/5 5-950/5 (PDF)
3/5/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/5/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 27/3/2012, 17/4/2012