S. 5-604 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen
Martine Taelman    Sabine de Bethune    Inge Faes   

jongere
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
rechtsbijstand
rechtsvordering
recht om voor het gerecht te treden
toegang tot de rechtspleging
advocaat
rechtsingang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-604/1 5-604/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/12/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/12/2010   Indiening Doc. 5-604/1 5-604/1 (PDF)
23/12/2010   Inoverwegingneming
23/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
23/12/2010   Verzending naar commissie
12/1/2011   Inschrijving op agenda
12/1/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Karl Vanlouwe
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Orde van Vlaamse balies
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Union francophone des magistrats de la jeunesse
12/1/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Unie van de Nederlandstalige jeugdmagistraten
12/1/2011   Hoorzitting met mevrouw Hayez en de heer Cardon de Lichtbuer, rechters in kort geding
18/1/2011   Inschrijving op agenda
18/1/2011   Hoorzitting met de heer Geert Decock, voorzitter van de Unie van jeugdadvocaten
19/1/2011   Inschrijving op agenda
19/1/2011   Hoorzitting met mevrouw Carine De Buck, kinderpsychiater
19/1/2011   Hoorzitting met de heer Jacques Englebert, professor aan de ULB
19/1/2011   Bespreking
16/3/2011   Inschrijving op agenda
16/3/2011   Regeling der werkzaamheden
6/4/2011   Inschrijving op agenda
6/4/2011   Bespreking
8/6/2011   Inschrijving op agenda
8/6/2011   Niet behandeld
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Zal worden ingetrokken
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 23/6/2011
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 12/1/2011, 18/1/2011, 19/1/2011, 16/3/2011, 6/4/2011, 14/6/2011