S. 2-1057 Dossierfiche                  

De situatie van de vrouwen in Tibet
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Tibet-kwestie
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
rechten van de vrouw
rechten van de mens
positie van de vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1057/1 2-1057/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 28/3/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/2/2002   Indiening Doc. 2-1057/1 2-1057/1 (PDF)
6/2/2002   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
6/2/2002   Verzending naar commissie
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Hoorzitting met de dames Choeying Kunsang en Pasang Chamo
over de mensenrechten en de situatie van de vrouw in Tibet
6/2/2002   Gedachtewisseling
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
26/3/2002   Bespreking
met het oog op het opstellen van een resolutie
26/3/2002   Einde van de bespreking
28/3/2002   Einde behandeling
28/3/2002   Inschrijving op agenda
28/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 1 onthouding
28/3/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 6/2/2002, 26/3/2002, 28/3/2002