Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5233

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Landsverdediging

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
15/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3425

Vraag nr. 5-5233 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 15 februari 2012 :

Mevrouw de Voorzitter gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door u gestelde vragen.

1 en 2 Defensie heeft in 2010 volgende acties ondernomen:

a. De deelname aan het project “Diversifiëren bij de overheidsdiensten”: “job in uniform” in de provincie Oost-Vlaanderen. Dit project bestaat onder meer uit het ontwikkelen en het uitvoeren van een promotiecampagne met het oog op het bevorderen van de werving van personen uit specifieke doelgroepen waaronder vrouwen. De kostprijs van dit project bedraagt 5 000 euro.

b. De analyse van één van de selectietesten van Defensie, met name de Geautomatiseerde Cognitieve Testbatterij (GCTB), om mogelijke verschillen met betrekking tot “gender” te detecteren. Het project werd opgestart in 2007 en gefinaliseerd in 2010. De kostprijs bedroeg 49 500 euro. Na afloop van de analyse werd vastgesteld dat de GCTB “gender” neutraal is.

c. De versterking van de bewustwording met betrekking tot het thema “gender” door het organiseren van een diversiteitstheater in elke vorming voor kandidaat-militairen. Het gelijke kansen beleid voor mannen en vrouwen is immers één van de thema’s van het diversiteitsbeleid van Defensie. De kostprijs voor dit project bedraagt ongeveer 55 000 euro.

d. De uitwerking van het Actieplan Defensie in het kader van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van de VN Veiligheidsresolutie 1325. Met dit actieplan wil Defensie een bijdrage leveren aan de uitvoering van de resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad. Deze laatste beoogt de preventie van geweld tegen vrouwen en jonge meisjes alsook de participatie van vrouwen in de besluitsvorming op het gebied van vrede en veiligheid. In het kader van het Actieplan Defensie hebben onder andere militairen deelgenomen aan de “Gender Field Advisor Course” in Zweden.