S. 7-255 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de genderpensioenkloof
Sabine de Bethune    Karin Brouwers   

motie van het Parlement
gelijke behandeling van man en vrouw
pensioenregeling
rechten van de vrouw
gelijke behandeling
pensioenvoorwaarden
armoede
positie van de vrouw
beroepsleven
gendermainstreaming
gelijkheid van beloning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-255/1 7-255/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/5/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/5/2021   Indiening Doc. 7-255/1 7-255/1 (PDF)
21/5/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
21/5/2021   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Verzonden naar commissie