Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3195

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 29 september 2011

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011

gendermainstreaming
consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw

Chronologie

29/9/2011Verzending vraag
22/11/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3184
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203

Vraag nr. 5-3195 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3) Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 22 november 2011 :

Wat betreft Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K;M.O., Middenstand en Energie

De eerste kolom is een antwoord op vraag 1.

De tweede en derde kolom zijn antwoorden op vraag 2.

De vierde en vijfde kolom zijn antwoorden op vraag 3.


Aantal mannen

Aantal vrouwen

Uitzondering

Datum/moti-vatie

1. Raad voor de Intellectuele EigendomNEE


Voorzitterschap

1

1Vaste leden

23

17Plaatsvervangende leden

23

172. Commissie tot Erkenning van de Gemachtigden inzake UitvindingsoctrooienNEE


Voorzitterschap

/

1Vaste leden

9

5Plaatsvervangende leden

/

/3. Raad voor het KwekersrechtNEE


Voorzitterschap

/

/Vaste leden

12

6Plaatsvervangende leden

/

/4. Adviescommissie van de sectoren betrokken bij de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.NEE


Voorzitterschap

vertegenwoordiger van de Minister

-Vaste leden

8

9Plaatsvervangende leden

/

/5. Adviescommissie van de sectoren betrokken bij de vergoeding voor reprografieNEE


Voorzitterschap

vertegenwoordiger van de Minister

-Vaste leden

22

11Plaatsvervangende leden

/

/6. Hoge Raad voor Normalisatie (HRN)NEE


Voorzitterschap

1

/Vaste leden

9

6Plaatsvervangende leden

10

57. Hoge Raad voor de StatistiekNEE


Voorzitterschap

/

1Vaste leden

28

17Plaatsvervangende leden

/

/8. Nationale Raad voor Accreditatie en CertificatieNEE


Voorzitterschap

1

/Vaste leden

24

13Plaatsvervangende leden

17

179. Technische Commissie voor de BouwNEE


Voorzitterschap

1

/Vaste leden

17

9Plaatsvervangende leden

17

9

10. Nationale Raad voor de CoöperatieNEE


Voorzitterschap

1

/Vaste leden

11

6Plaatsvervangende leden

8

911. Commissie tot Regeling der PrijzenNEE


Voorzitterschap

1

/Vaste leden

19

16Plaatsvervangende leden

18

1612. Prijzencommissie voor de Farmaceutische SpecialiteitenNEE


Voorzitterschap

1

/Vaste leden

10

10Plaatsvervangende leden

10

813. Raadgevend Comité voor de telecommunicatieNEE


Voorzitterschap

1

0Vaste leden

29

18Plaatsvervangende leden

24

1814. Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de DistributieNEE


Voorzitterschap

1

1Vaste leden

30

11Plaatsvervangende leden

25

2615. Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechtenNEE


Voorzitterschap

vertegenwoordiger van de Minister

-Vaste leden

43

36Plaatsvervangende leden


/

/16. ArbitragecommissieNEE


Voorzitterschap

1

/Vaste leden

5

3Plaatsvervangende leden


5

317. Commissie voor boekhoudkundige normenNEE


Voorzitterschap

1

/Vaste leden

6

4Plaatsvervangende leden

/

/18. Hoge Raad voor de Economische BeroepenNEE


Voorzitterschap

1

/Vaste leden

3

3Plaatsvervangende leden

0

0