Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5203

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de minister van Werk

het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

seksueel geweld
huiselijk geweld
gearrangeerd huwelijk
ongewenste intimiteiten
stalking (belaging)
seksuele verminking
Europese Conventie
ratificatie van een overeenkomst

Chronologie

16/1/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3599

Vraag nr. 5-5203 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 7 april 2011 nam het Comitť van Ministers van de Raad van Europa een nieuw verdrag aan inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Het verdrag is een mijlpaal in de aanpak van het geweld tegen vrouwen in Europa. Het is namelijk het eerste bindend instrument op Europees niveau dat een omvattend wettelijk kader creŽert om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te berechten. Het definieert en bestraft verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, waaronder huiselijk geweld, gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking, stalking, fysisch, psychologisch en seksueel geweld. Tevens werd er een internationale groep van onafhankelijke experten in het leven geroepen die moet toezien op de naleving van deze nieuwe wetgeving op nationaal niveau.

Het verdrag staat sinds 11 mei 2011 open voor ondertekening en ratificatie door de lidstaten van de Raad van Europa, de Europese Unie en niet-Europese landen. Sindsdien hebben reeds 16 van de 42 landen het verdrag ondertekend. BelgiŽ behoort niet tot die groep.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Waarom werd het verdrag tot op heden nog niet ondertekend? Wat staat een eventuele ondertekening en ratificatie in de weg?

2. In welke administratieve fase bevindt het dossier zich vandaag? Welke deelstaten zijn hierbij betrokken?

3. Is er een analyse gemaakt van de impact van dit verdrag? Zo ja, wat is de conclusie van die analyse?