S. 4-1073 Dossierfiche                  

Gecombineerde vijfde en zesde periodieke verslag van België ingediend bij het Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling van man en vrouw
rechten van de vrouw
positie van de vrouw
hoorzitting
verslag over de werkzaamheden
VN-conventie
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
discriminatie op grond van geslacht
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1073/1 4-1073/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 24/11/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/11/2008   Indiening
26/11/2008   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
26/11/2008   Verzending naar commissie
26/11/2008   Inschrijving op agenda
26/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
26/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Michèle Bribosia, medewerker-expert, Cel algemeen beleid van de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
26/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Laurence Weerts, medewerker 'Internationaal', Cel Algemeen beleid van de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
26/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Frédérique Fastré, adviseur bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
26/11/2008   Hoorzitting met de heer Benoit Van der Meerschen, voorzitter van de Ligue belge francophone des Droits de l'Homme
26/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Evelyne van Meesche, coördinator van de Commission égalité des chances, Ligue belge francophone des Droits de l'Homme
26/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Dominique Rozenberg, co-directrice, Ligue belge francophone des Droits de l'Homme
26/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Leen Scheirlinck, directeur van de Nederlandstalige Vrouwenraad vzw
26/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Maggi Poppe, stafmedewerker van de Nederlandstalige Vrouwenraad vzw
26/11/2008   Hoorzitting met mevrouw Magdeleine Willame-Boonen, voorzitter van de Conseil des femmes francophones de Belgique asbl
26/11/2008   Gedachtewisseling
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Olga Zrihen
20/10/2009   Inschrijving op agenda
20/10/2009   Niet behandeld
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Bespreking
24/11/2009   Aanneming van de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn eenparig aangenomen (9 stemmen)
24/11/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1073/1 4-1073/1 (PDF)
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 26/11/2008, 14/7/2009, 24/11/2009