S. 1-791 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind
Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Lisette Nelis-Van Liedekerke    Francy Van der Wildt    Christine Cornet d'Elzius    Andrée Delcourt-Pêtre    Bert Anciaux    Martine Dardenne    Eddy Boutmans    Bea Cantillon   

rechten van het kind
motie van het Parlement
VN-conventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-791/1 1-791/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/11/1997
1-791/2 1-791/2 (PDF) Amendementen 27/10/1998
1-791/3 1-791/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/10/1998
1-791/4 1-791/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/10/1998
1-791/5 1-791/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/11/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
21/11/1997   Indiening voorstel Doc. 1-791/1 1-791/1 (PDF)
29/1/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/1/1998   Verzending naar commissie
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Vergadering uitgesteld
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Uitgesteld
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
27/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-791/2 1-791/2 (PDF)
27/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-791/2 1-791/2 (PDF)
27/10/1998   Bespreking
27/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-791/3 1-791/3 (PDF)
27/10/1998   Vertrouwen rapporteur
27/10/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-791/4 1-791/4 (PDF)
12/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/11/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-791/5 1-791/5 (PDF)
18/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-220 Hand. 1-220 (PDF)
19/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-222 Hand. 1-222 (PDF)
19/11/1998   Aanneming zonder amendering
19/11/1998   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 18/11/1998, 19/11/1998
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 27/10/1998