S. 5-1419 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen
Christine Defraigne    Sabine de Bethune    Zakia Khattabi    Guy Swennen    FranÁois Bellot    Alain Courtois   

kinderbescherming
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
kind
afstamming
burgerlijk recht
gelijke behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1419/1 5-1419/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2011   Indiening Doc. 5-1419/1 5-1419/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/1/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd