S. 2-1399 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit
Sabine de Bethune   

cumulatie van inkomsten
uitkering aan nabestaanden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1399/1 2-1399/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/12/2002
2-1399/2 2-1399/2 (PDF) Amendementen 29/1/2003
2-1399/3 2-1399/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/12/2002   Indiening Doc. 2-1399/1 2-1399/1 (PDF)
9/1/2003   Inoverwegingneming
9/1/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+42/-12/o0) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/1/2003   Verzending naar commissie
15/1/2003   Inschrijving op agenda
15/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
15/1/2003   Bespreking
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+3/-9/o0)
29/1/2003   Verwerping
19/2/2003   Inschrijving op agenda
19/2/2003   Goedkeuring verslag
goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1399/3 2-1399/3 (PDF)
13/3/2003   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 13/3/2003
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 13/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verworpen 15/1/2003, 29/1/2003, 19/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving