S. 6-306 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
Sabine de Bethune    Christine Defraigne    François Desquesnes    Ann Brusseel    Olga Zrihen    Bert Anciaux    Cécile Thibaut    Brigitte Grouwels    Peter Van Rompuy   

herziening van de grondwet
gehandicapte
integratie van gehandicapten
faciliteiten voor gehandicapten
rechten van het individu

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-306/1 6-306/1 (PDF) Herziening van de grondwet 12/12/2016
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2016   Indiening Doc. 6-306/1 6-306/1 (PDF)
12/12/2016   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/12/2016   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd