S. 3-579 Dossierfiche K. 51-1082

Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling
Anne-Marie Lizin    Lionel Vandenberghe    Patrick Hostekint    François Roelants du Vivier    Pierre Galand   

ontwikkelingshulp
Internationaal Muntfonds
parlementair toezicht
Wereldbank
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-579/1 3-579/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/3/2004
3-579/2 3-579/2 (PDF) Amendementen 20/4/2004
3-579/3 3-579/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/2004
3-579/4 3-579/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/2004
3-579/5 3-579/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 29/4/2004
K. 51-1082/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/5/2004
K. 51-1082/2 Amendementen 26/1/2005
K. 51-1082/3 Verslag namens de commissie 17/3/2005
K. 51-1082/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/3/2005
K. 51-1082/5 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 24/3/2005
3-579/6 3-579/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 25/3/2005
3-579/7 3-579/7 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2005
3-579/8 3-579/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 21/4/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/3/2004   Indiening Doc. 3-579/1 3-579/1 (PDF)
25/3/2004   Inoverwegingneming
25/3/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/4/2004   Inschrijving op agenda
29/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-54 Hand. 3-54 (PDF)
29/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-54 Hand. 3-54 (PDF)
29/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o11) Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
Doc. 3-579/5 3-579/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/3/2004   Verzending naar commissie
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Lionel Vandenberghe
20/4/2004   Bespreking
20/4/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
20/4/2004   Aanneming na amendering
20/4/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-579/3 3-579/3 (PDF)
20/4/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-579/4 3-579/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/5/2004   Overzending Doc. K. 51-1082/1
17/3/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1082/3
24/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 124, p. 28-29 + p. 31-37
24/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o15)
Integraal verslag nr. 125, p. 44-45
Doc. K. 51-1082/5
24/3/2005   Aanneming na amendering door commissie
7/7/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 5 (termijn verstreken) + 30 verlenging = 95
Doc. 3-82/16 3-82/16 (PDF)
19/1/2005   Opschorting termijn
convocatie
20/1/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 5 (termijn verstreken) + 30 verlenging + 60 verlenging = 155
Doc. 3-82/21 3-82/21 (PDF)
21/1/2005   Hervatting termijn
  [S3] Behandeling door Senaat
25/3/2005   Overzending Doc. 3-579/6 3-579/6 (PDF)
25/3/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/4/2005   Inschrijving op agenda
21/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o7) Hand. 3-108 Hand. 3-108 (PDF)
Doc. 3-579/8 3-579/8 (PDF)
25/3/2005   Verzending naar commissie
19/4/2005   Inschrijving op agenda
19/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck, Pierre Galand
19/4/2005   Bespreking
19/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
19/4/2005   Aanneming zonder amendering
19/4/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-579/7 3-579/7 (PDF)
21/4/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/6/2005   Bekrachtiging en afkondiging
14/7/2005   Bekendmaking (32315-32316)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 29/4/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 20/4/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/3/2005
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/4/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/4/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 5 (termijn verstreken) + 30 verlenging = 95
Onderzoekstermijn (K1) 4/5/2004 95 10/11/2004
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/5/2004 60 2/7/2004
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (K1) 4/5/2004 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 5 (termijn verstreken) + 30 verlenging + 60 verlenging = 155
Onderzoekstermijn (K1) 4/5/2004 60 15/4/2005
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 4/5/2004 0 21/1/2005
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 11/4/2005 15 25/4/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/6/2005 14/7/2005, blz 32315-32316