S. 4-670 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap
Sabine de Bethune    Nahima Lanjri    Els Schelfhout    Elke Tindemans    Hugo Vandenberghe    Tony Van Parys   

ongehuwd samenleven
alimentatieplicht
familierecht
burgerlijke rechtspraak
kinderbescherming
voogdijschap
kind
erfenis
nieuw-samengesteld gezin
ouderlijke macht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-670/1 4-670/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/4/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/4/2008   Indiening Doc. 4-670/1 4-670/1 (PDF)
10/4/2008   Inoverwegingneming
10/4/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
10/4/2008   Verzending naar commissie
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Niet behandeld
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Niet behandeld
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Niet behandeld
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
28/4/2009   Inleidende uiteenzetting
6/5/2009   Inschrijving op agenda
6/5/2009   Bespreking
6/5/2009   Regeling der werkzaamheden
27/5/2009   Inschrijving op agenda
27/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)
27/5/2009   Hoorzitting met de heer Jean-Luc Agosti, adjunct-directeur-generaal van het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)
27/5/2009   Hoorzitting met de heer Bťague, vertegenwoordiger van de Fondation Dolto
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 28/4/2009, 6/5/2009, 27/5/2009