S. 4-66 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking
François Roelants du Vivier   

bilaterale hulp
Cambodja
ontwikkelingshulp
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-66/1 4-66/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/7/2007
4-66/2 4-66/2 (PDF) Amendementen 8/1/2008
4-66/3 4-66/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/1/2008
4-66/4 4-66/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/1/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2007   Indiening Doc. 4-66/1 4-66/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2008   Inschrijving op agenda
31/1/2008   Algemene bespreking Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
31/1/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/10/2007   Inschrijving op agenda
23/10/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne
23/10/2007   Bespreking
11/12/2007   Inschrijving op agenda
11/12/2007   Hoorzitting met de heer Michel Van der Stichele, kabinetsdirecteur Ontwikkelingssamenwerking
11/12/2007   Hoorzitting met de heer Peter Moors, directeur-generaal van het Directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
11/12/2007   Hoorzitting met de heer Carl Michiels, directeur van de Belgische Technische Cooperatie (BTC)
11/12/2007   Gedachtewisseling
8/1/2008   Inschrijving op agenda
8/1/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
8/1/2008   Aanneming na amendering
8/1/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-66/3 4-66/3 (PDF)
8/1/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-66/4 4-66/4 (PDF)
31/1/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 31/1/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 23/10/2007, 11/12/2007, 8/1/2008

Kruispuntbank van de wetgeving