S. 6-501 Dossierfiche                  

Voorstel tot invoeging van een artikel 26/1 in het Reglement van de Senaat met betrekking tot de toegevoegde leden
Sabine de Bethune    Benjamin Dalle    Karin Brouwers    Valerie Taeldeman    Orry Van de Wauwer    Brigitte Grouwels   

reglement van het parlement
Eerste Kamer
afgevaardigde
parlementaire procedure
interparlementaire samenwerking
motie van het Parlement
informatieverslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-501/1 6-501/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 7/3/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/3/2019   Indiening Doc. 6-501/1 6-501/1 (PDF)
29/3/2019   Inoverwegingneming
29/3/2019   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
29/3/2019   Verzending naar Bureau
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving