S. 3-2014 Dossierfiche K. 51-2759

Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht
Regering G. Verhofstadt II  

werkverandering
personeelsbeheer
krijgsmacht
personeelsstatuut
militaire discipline
militair personeel
stakingsrecht
beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven
pensioenregeling
loopbaanonderbreking
beroepsloopbaan
beoordeling van het personeel
deeltijdarbeid
praktijkopleiding
beroepsopleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2759/1 Wetsontwerp 20/11/2006
K. 51-2759/2 Erratum 21/11/2006
K. 51-2759/3 Amendementen 28/11/2006
K. 51-2759/4 Amendementen 11/12/2006
K. 51-2759/5 Erratum 21/12/2006
K. 51-2759/6 Verslag namens de commissie 3/1/2007
K. 51-2759/7 Tekst aangenomen door de commissie 3/1/2007
K. 51-2759/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/1/2007
3-2014/1 3-2014/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/1/2007
3-2014/2 3-2014/2 (PDF) Amendementen 23/1/2007
3-2014/3 3-2014/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
3-2014/4 3-2014/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/2/2007
3-2014/5 3-2014/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/2/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2759/1
3/1/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2759/6
10/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 258, p. 1-61
11/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 259, p. 39-45
11/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-17/o24)
Integraal verslag nr. 259, p. 46
Doc. K. 51-2759/8
11/1/2007   Aanneming na amendering door commissie
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/1/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2014/1 3-2014/1 (PDF)
16/1/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2014/4 3-2014/4 (PDF)
1/2/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2014/2 3-2014/2 (PDF)
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-9/o11) Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
Doc. 3-2014/5 3-2014/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/1/2007   Verzending naar commissie
23/1/2007   Inschrijving op agenda
23/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
23/1/2007   Bespreking
23/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o2)
23/1/2007   Aanneming zonder amendering
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 3-2014/3 3-2014/3 (PDF)
1/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/4/2007   Bekendmaking (19806-19897)
12/9/2007   Erratum (48328-48329)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/1/2007, 11/1/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/2/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/1/2007, 30/1/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/1/2007 5 17/1/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/1/2007 40 6/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/2007 10/4/2007, blz 19806-19897
Errata
Op 12/9/2007, blz 48328-48329