S. 3-1774 Dossierfiche K. 51-2517

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

klacht inzake bestuurlijke geschillen
rechtsmisbruik
programmawet
belastingadministratie
inning der belastingen
fiscale controle
Europese fiscale samenwerking
fiscaal recht
internationaal fiscaal recht
belastingaangifte
belastingfraude
inkomstenbelasting
openbaar ministerie
bankgeheim
belastingovereenkomst
BTW
ondernemingsdirecteur
aansprakelijkheid
loonbelasting
vennootschapsbelasting
aandeelhouder
beleggingsmaatschappij
kapitaalvennootschap
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
schuldvordering
schuld
overheidsschuld
overheidsfinanciŽn
kredietbrief
Rampenfonds
zegelrecht
natuurramp
Regie der Gebouwen
openbaar gebouw
nationale boekhouding
recht van voorkoop
verhuur van onroerend goed
publiek eigendom
verkoop
veiling
geldboete
automobiel
sociale bijdrage
luchtverontreiniging
verontreiniging door auto's
administratieve sanctie
voertuig
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
fraude
gezinsuitkering
verjaring van de vordering
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
werkgelegenheidsbeleid
sociale zekerheid
sociale economie
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
sociale begroting
kosten voor ziekenhuisopname
zelfstandig beroep
minimumbestaansinkomen
vergrijzing van de bevolking
ziekenhuis
psychiatrische inrichting
kosten voor gezondheidszorg
begrotingsfonds
geneesmiddel
verdovend middel
nicotineverslaving
drugverslaving
cumulatie van inkomsten
jeugdige werknemer
jongerenarbeid
eerste betrekking
Rijksdienst voor Pensioenen
pensioenregeling
verplegend personeel
thuisverzorging
Europees stelsel van rekeningen
aanvullend pensioen
vennootschapsrecht
faillissement
commerciŽle rechtspraak
dramatische kunst
huisvesting
politie
gemeentepolitie
vuurwapen
bewapening
krijgsmacht
begrotingsrecht
defensiebegroting
aangaan van betalingsverplichtingen
betaalbaarstelling van de uitgaven
Vlaams Gewest
onderzoeksbegroting
territoriale wateren
regionale financiŽn
marien milieu
continentaal plat
onderzoeksbeleid
minerale reserves
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
gemeenschappelijk landbouwbeleid
ISO
landbouwuitgaven
havendienst
haveninstallatie
gedelegeerde wetgeving
overdracht van pensioenrechten
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
diepzee-exploitatie
ontginning van de zeeŽn
minerale reserves uit de zeebodem
ontginning van de hulpbronnen
rijkdom van de zee
pensioenfonds
maritieme economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2517/1 Wetsontwerp 31/5/2006
K. 51-2517/2 Amendementen ingediend in de commissie 12/6/2006
K. 51-2517/3 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2517/4 Amendementen ingediend in de commissie 13/6/2006
K. 51-2517/5 Verslag namens de commissie 13/6/2006
K. 51-2517/6 Verslag namens de commissie 14/6/2006
K. 51-2517/7 Amendementen ingediend in de commissie 14/6/2006
K. 51-2517/8 Verslag namens de commissie 16/6/2006
K. 51-2517/10 Amendement ingediend in de commissie 16/6/2006
K. 51-2517/9 Verslag namens de commissie 20/6/2006
K. 51-2517/11 Verslag namens de commissie 21/6/2006
K. 51-2517/12 Verslag namens de commissie 22/6/2006
K. 51-2517/13 Tekst aangenomen door de commissies 23/6/2006
K. 51-2517/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/6/2006
3-1774/1 3-1774/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/7/2006
3-1774/5 3-1774/5 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2006
3-1774/2 3-1774/2 (PDF) Amendementen 5/7/2006
3-1774/3 3-1774/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2006
3-1774/6 3-1774/6 (PDF) Verslag namens de commissie 6/7/2006
3-1774/4 3-1774/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1774/7 3-1774/7 (PDF) Tekst verbeterd door de commissies 10/7/2006
3-1774/8 3-1774/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/7/2006
3-1774/9 3-1774/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/7/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/5/2006   Indiening Doc. K. 51-2517/1
23/6/2006   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-2517/13
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 220, p. 2-49 + p. 56-66 + nr. 221, p. 1-36
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-42/o3)
Integraal verslag nr. 223, p. 7-8
Hand. 3-173 Hand. 3-173 (PDF)
Doc. K. 51-2517/14
29/6/2006   Aanneming na amendering door commissie
8/6/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/36 3-82/36 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
27/6/2006   Inschrijving op agenda
27/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
27/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
27/6/2006   Bespreking
27/6/2006   Einde behandeling
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Landsverdediging
28/6/2006   Gedachtewisseling
28/6/2006   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Fatma Pehlivan
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/6/2006   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
28/6/2006   Inleidende uiteenzetting
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
30/6/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/7/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1774/1 3-1774/1 (PDF)
3/7/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Tekst verbeterd door de commissies Doc. 3-1774/7 3-1774/7 (PDF)
13/7/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1774/2 3-1774/2 (PDF)
13/7/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1774/8 3-1774/8 (PDF)
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-21/o0) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
Doc. 3-1774/9 3-1774/9 (PDF)
3/7/2006   Verzending naar commissie
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o0)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
10/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1774/4 3-1774/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Fatma Pehlivan
5/7/2006   Bespreking
5/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jihane Annane, Jacinta De Roeck
5/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
5/7/2006   Aanneming zonder amendering
5/7/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1774/3 3-1774/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/7/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-3/o0)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
4/7/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1774/5 3-1774/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/7/2006   Verzending naar commissie
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
4/7/2006   Aanneming zonder amendering
6/7/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1774/6 3-1774/6 (PDF)
13/7/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2006   Bekendmaking (36921-36939)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/6/2006, 29/6/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 27/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2006, 10/7/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/7/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 6/7/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/7/2006 5 5/7/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 4/7/2006 20 18/10/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2006 28/7/2006, blz 36921-36939