S. 3-1393 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat
Paul Wille    Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe    Christine Defraigne    Sabine de Bethune    Christian Brotcorne   

reglement van het parlement
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
parlementaire commissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1393/1 3-1393/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 13/10/2005
3-1393/2 3-1393/2 (PDF) Amendementen 20/10/2005
3-1393/3 3-1393/3 (PDF) Verslag namens het Bureau 20/10/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/10/2005   Indiening Doc. 3-1393/1 3-1393/1 (PDF)
14/10/2005   Inoverwegingneming
14/10/2005   Verzending naar Bureau
14/10/2005   Inschrijving op agenda
20/10/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1393/2 3-1393/2 (PDF)
20/10/2005   Algemene bespreking Hand. 3-130 Hand. 3-130 (PDF)
20/10/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-130 Hand. 3-130 (PDF)
27/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-10/o0) Hand. 3-131 Hand. 3-131 (PDF)
  Behandeling in Bureau
14/10/2005   Verzending naar Bureau
20/10/2005   Inschrijving op agenda
20/10/2005   Amendementen Doc. 3-1393/2 3-1393/2 (PDF)
20/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
20/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
20/10/2005   Aanneming zonder amendering
20/10/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1393/3 3-1393/3 (PDF)
27/10/2005   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 27/10/2005
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/10/2005, 27/10/2005
Behandeling in Bureau
Niet geamendeerd 20/10/2005