S. 7-248 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van artikel 85 van het reglement van de Senaat inzake de richtsnoeren voor een genderneutraal taalgebruik in de Senaat
Sabine de Bethune    Orry Van de Wauwer    Karin Brouwers    Peter Van Rompuy    Martine Fournier   

reglement van het parlement
Eerste Kamer
gelijke behandeling van man en vrouw
terminologie
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-248/1 7-248/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 21/4/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/4/2021   Indiening Doc. 7-248/1 7-248/1 (PDF)
23/4/2021   Inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
23/4/2021   Verzending naar Bureau
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar Bureau  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau