S. 5-2424 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen
Els Van Hoof    Francis Delpérée    Wouter Beke    Dirk Claes    Sabine de Bethune    Cindy Franssen    Etienne Schouppe    Johan Verstreken   

varkens
schapen
rechtsvordering
pluimvee
geiten
koe
beslag op bezittingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2424/1 5-2424/1 (PDF) Wetsvoorstel 16/12/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/12/2013   Indiening Doc. 5-2424/1 5-2424/1 (PDF)
9/1/2014   Inoverwegingneming
9/1/2014   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/1/2014   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd