S. 6-357 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof
Sabine de Bethune    Jean-Jacques De Gucht    Christine Defraigne    Cindy Franssen    Brigitte Grouwels    Joris Poschet    Johan Verstreken    Nadia El Yousfi    Karl-Heinz Lambertz    Philippe Mahoux    Patrick Prévot    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Martine Taelman    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Christophe Bastin    François Desquesnes    Bertin Mampaka Mankamba    Véronique Waroux   

administratieve samenwerking
institutionele samenwerking
kunstvoorwerp
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed
culturele betrekking
diefstal
cultuurgoed
handel in kunstvoorwerpen
zwarte handel
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
informatieverslag
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-357/1 6-357/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 29/6/2017
6-357/2 6-357/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/6/2018
6-357/3 6-357/3 (PDF) Vaststellingen en aanbevelingen aangenomen door de commissie 11/6/2018
6-357/4 6-357/4 (PDF) Hoorzittingen en schriftelijke adviezen 15/6/2018
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
27/6/2017   Indiening van het verzoek Doc. 6-357/1 6-357/1 (PDF)
3/7/2017   Inschrijving op agenda Bureau
Bureau heeft ook al beslist naar welke commissie voor 2de fase procedure.
7/7/2017   Inschrijving op agenda
7/7/2017   Algemene bespreking Hand. 6-30 Hand. 6-30 (PDF)
7/7/2017   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2017   Opstellen informatieverslag
17/7/2017   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
15/6/2018   Inschrijving op agenda
15/6/2018   Algemene bespreking
15/6/2018   Stemming (+34/-7/o0)
Stemming NL (16+/7-/0o) Stemming FR (18+/0-/0o)
Hand. 6-40 Hand. 6-40 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
17/7/2017   Verzending naar commissie
16/10/2017   Inschrijving op agenda
16/10/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Cathy Coudyser, Anne Barzin, Hélène Ryckmans, Katia Segers, Olga Zrihen, Jean-Jacques De Gucht
16/10/2017   Inleidende uiteenzetting
16/10/2017   Regeling der werkzaamheden
6/11/2017   Inschrijving op agenda
6/11/2017   Hoorzitting met de heer Patrick Ludinant, Directeur van de DJSOC, Federale Gerechtelijke Politie
6/11/2017   Hoorzitting met de heer Lucas Verhaegen, referentiepersoon kunstcriminaliteit, Federale Gerechtelijke Politie (DJSOC)
6/11/2017   Gedachtewisseling
10/11/2017   Inschrijving op agenda
10/11/2017   Hoorzitting met de heer Alexandre Chevalier, ondervoorzitter van ICOM (International Council of Museums-België)
10/11/2017   Hoorzitting met de heer Yves-Bernard Debie, advocaat, vertegenwoordiger van de Koninklijke Kamer van Antiquairs en Kunsthandelaars van België
10/11/2017   Hoorzitting de heer Eric Hemeleers, directeur van Eeckman Art & Insurance
10/11/2017   Hoorzitting met professor Didier Viviers, Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine (CReA-Patrimoine), ULB
20/11/2017   Inschrijving op agenda
20/11/2017   Hoorzitting met Professor Bert Demarsin, Centrum voor Rechtsmethodiek, verantwoordelijke van het Art, Law & Management Research Programme, KUL
20/11/2017   Hoorzitting met de heer Philippe de Koster, directeur van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
20/11/2017   Hoorzitting met de heer Patrick Versluys, attaché bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
20/11/2017   Gedachtewisseling
24/11/2017   Inschrijving op agenda
24/11/2017   Hoorzitting met Professor Marc Vervenne, Voorzitter van de Vlaamse UNESCO commissie
24/11/2017   Hoorzitting met de heer Philippe Busquin, Voorzitter, mevrouw Nicole Gesché-Koning en de heer Maurien Faure, leden van de Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO
24/11/2017   Hoorzitting met de heer Janpiet Callens, consultant en adviseur kunst en antiek, Artsafe.be
24/11/2017   Gedachtewisseling
4/12/2017   Inschrijving op agenda
4/12/2017   Hoorzitting met de heer Eric Wauters, Commissaris, Adjunct-secretaris bij de Vaste Commissie van de Lokale Politie
4/12/2017   Hoorzitting met de heer Jan Jaspers, Directeur van het departement Onroerend Religieus Erfgoed, vzw Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)
4/12/2017   Gedachtewisseling
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Hoorzitting met mevrouw Anna Kedziorek Ramírez, Directorate General for Education and Culture, Europese Commissie
15/1/2018   Hoorzitting met mevrouw Elena Maidou, Directorate General Taxation and Customs Union, Europese Commissie
15/1/2018   Bespreking
19/1/2018   Inschrijving op agenda
19/1/2018   Hoorzitting met de heer Carlo Chiaromonte, Head of Criminal Law Division, Raad van Europa
19/1/2018   Bespreking
29/1/2018   Inschrijving op agenda
29/1/2018   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de heer Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
29/1/2018   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van mevrouw Alda Gréoli, Viceminister-President en minister van Cultuur, Franse Gemeenschap;
29/1/2018   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur
29/1/2018   Hoorzitting met een vertegenwoordiger van de heer Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenhed
29/1/2018   Bespreking
22/3/2018   Vergadering van de rapporteurs
22/3/2018   Bespreking
18/4/2018   Vergadering van de rapporteurs
18/4/2018   Bespreking
20/4/2018   Vergadering van de rapporteurs
20/4/2018   Bespreking
18/5/2018   Vergadering van de rapporteurs
18/5/2018   Bespreking
30/5/2018   Vergadering van de rapporteurs
30/5/2018   Bespreking
1/6/2018   Vergadering van de rapporteurs
1/6/2018   Bespreking
7/6/2018   Vergadering van de rapporteurs
7/6/2018   Bespreking
11/6/2018   Inschrijving op agenda
11/6/2018   Bespreking
van de vaststellingen en aanbevelingen
11/6/2018   Stemming
De vaststellingen in hun geheel zijn aangenomen met 10 stemmen en 1 onthouding
11/6/2018   Stemming
De aanbevelingen in hun geheel worden aangenomen met 10 stemmen tegen 1.
11/6/2018   Vertrouwen rapporteur
15/6/2018   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste Minister, Min. van Binnenlandse, van Buitenlandse, van Werk, Economie en Consumenten, van Justitie, van Financiën, van Middenstand en Zelfstandigen, voorz. van de Kamer en minister-presidenten en voorz. van de parlementen (Gemeensch en Gewesten)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 7/7/2017
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/6/2018
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Behandeling beëindigd 16/10/2017, 6/11/2017, 10/11/2017, 20/11/2017, 24/11/2017, 4/12/2017, 15/1/2018, 19/1/2018, 29/1/2018, 22/3/2018, 18/4/2018, 20/4/2018, 18/5/2018, 30/5/2018, 1/6/2018, 7/6/2018, 11/6/2018