Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3461

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 17 oktober 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010

ministerie
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

17/10/2011Verzending vraag
10/11/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3458
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3459
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3460
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3462
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3463
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3464
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3465
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3466
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3467
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3468
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3471
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3472
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3478

Vraag nr. 5-3461 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De paritaire democratie, die een gelijke deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming vooropstelt, is een permanente opdracht voor de overheid. En dit zowel stroomopwaarts - waar de beleidsbeslissingen worden uitgedacht - als stroomafwaarts - waar de beleidsbeslissingen worden uitgevoerd.

Daarom had ik graag vernomen:

1) Wat was de verhouding van de vrouwelijke en mannelijke medewerkers, binnen uw beleidscel in 2010:

- In globo

- Per niveau : Leden Niveau 1 / Uitvoerend personeel : op het niveau 2, op het niveau 2 +, op het niveau 3 / Op het niveau van de directeur en adjunct-directeurs

2) Waren er in de loop van 2011 vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen uw beleidscel? Zo ja, op welk niveau? Werden hiervoor vrouwen of mannen aangeworven?

Antwoord ontvangen op 10 november 2011 :

  1. Cijfers 31 december 2010 in globo

Vrouwelijke medewerkers

Mannelijke medewerkers

36.00%

64.00%

Cijfers 31 december 2010 per niveau

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten bestaan er binnen de beleidscellen 5 types van medewerker :

Directeur van de beleidscel

Lid van de beleidscel

Uitvoerend personeelslid

Medewerker secretariaat

Expert

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

100.00%

0.00%

70.00%

30.00%

53.00%

47.00%

75.00%

25.00%

100.00%

0.00%

  1. 2011

Overeenkomstig de omzendbrief van 26 april 2010 inzake lopende zaken waren er in 2011 enkel vervangingsrecruteringen binnen mijn beleidscellen.

Niveau directeur van de beleidscel

Aantal vervangingen

Vertrekkende medewerker

Nieuwe medewerker

1

Man

Man

Niveau lid van de beleidscel

Aantal vervangingen

Vertrekkende medewerker

Nieuwe medewerker

1

Man

Man

1

Man

Vrouw

Niveau uitvoerend personeelslid

Aantal vervangingen

Vertrekkende medewerker

Nieuwe medewerker

6

Man

Man

3

Man

Vrouw

2

Vrouw

Vrouw

1

Vrouw

Man

Niveau medewerker secretariaat

Aantal vervangingen

Vertrekkende medewerker

Nieuwe medewerker

1

Man

Vrouw