Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5273

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 16 januari 2012

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010

gelijke behandeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gendermainstreaming

Chronologie

16/1/2012Verzending vraag
23/4/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3435

Vraag nr. 5-5273 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen.

Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen:

1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen en met welk resultaat?

2) Hoeveel werd er in 2010 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen binnen uw bevoegdheidsdomein?

Antwoord ontvangen op 23 april 2012 :

Wat het beleidsdomein betreft waarvoor ik specifiek bevoegd ben, namelijk Directie-generaal Personen met een handicap dat instaat voor de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de erkenning van de handicap op basis van welbepaalde criteria en het afleveren van een parkeerkaart of een verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor slechtzienden, heb ik geen aanwijzingen dat er een vraagstuk omtrent gelijke kansen voor vrouwen en mannen aanwezig is.

Bijgevolg werden er in 2010 geen concrete acties ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in dat beleidsdomein genomen