S. 4-423 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Nahima Lanjri    Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande    Tony Van Parys   

autonomie
provincie
toezicht op de grondwettigheid
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
gemeente

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-423/1 4-423/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 26/11/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/11/2007   Indiening
Herindiening 3-1054/1.
Doc. 4-423/1 4-423/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd