S. 3-1372 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen
Sabine de Bethune    Fauzaya Talhaoui    Annemie Van de Casteele    Anne-Marie Lizin    Clotilde Nyssens    Isabelle Durant    Luc Van den Brande   

herziening van de grondwet
gelijke behandeling van man en vrouw
terminologie
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1372/1 3-1372/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 11/10/2005
3-1372/2 3-1372/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2005   Indiening Doc. 3-1372/1 3-1372/1 (PDF)
13/10/2005   Inoverwegingneming
13/10/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: verworpen Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
13/10/2005   Verzending naar commissie
27/4/2007   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Verworpen 27/4/2007
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 26/4/2007, 27/4/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie