S. 4-1426 Dossierfiche                  

Het glazen plafond
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
hoorzitting
gelijke behandeling van man en vrouw
arbeidsmarkt
beroepsloopbaan
positie van de vrouw
participatie van vrouwen
vrouwenarbeid
rechten van de vrouw
hoger kader
besluitvormend orgaan (EU)
bedrijfsleiding
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1426/1 4-1426/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 4/5/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/3/2009   Indiening Doc. 4-1426/1 4-1426/1 (PDF)
11/3/2009   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
11/3/2009   Verzending naar commissie
11/3/2009   Inschrijving op agenda
11/3/2009   Regeling der werkzaamheden
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Annicq Bergmans, luitenant kolonel MAB, syntheseofficier DG HR, Defensie
25/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Michèle Mons delle Roche, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne
25/3/2009   Hoorzitting met mevrouw Michèle Lenoble-Pinson, professor, Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines, Facultés universitaires Saint-Louis
1/4/2009   Inschrijving op agenda
1/4/2009   Hoorzitting met mevrouw Marcia De Wachter, directeur van de Nationale Bank van België
1/4/2009   Hoorzitting met mevrouw Lily Kerrinckx, voorzitter van de werkgroep "Gendergelijkheid", Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA)
1/4/2009   Hoorzitting met professor Veerle Draulans, Genderstudies, Faculteit Sociale Wetenschappen, Centrum voor Sociologisch onderzoek, KULeuven
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Hoorzitting met mevrouw Ingrid Pelssers, opdrachthouder Emancipatiezaken, Vlaamse overheid
28/4/2009   Hoorzitting met mevrouw Gratia Pungu, attachee, directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie, bestuur Economie en Werkgelegenheid, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
28/4/2009   Hoorzitting met mevrouw Edmée De Groeve, voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS, voorzitter van de raad van bestuur van de Luchthaven Brussels South Charleroi
28/4/2009   Hoorzitting met professor Marieke Wyckaert, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Onderzoekseenheid Economisch Recht, KULeuven
16/6/2009   Inschrijving op agenda
16/6/2009   Hoorzitting met mevrouw Sandra Vercammen, verantwoordelijke afdeling Vrouwen, Gelijke Kansen, ACV
16/6/2009   Hoorzitting met mevrouw Gitta Vanpeborgh, verantwoordelijke gendermainstreaming, ABVV
16/6/2009   Hoorzitting met mevrouw Sabine Slegers, nationaal secretaris, ACLVB
16/6/2009   Hoorzitting met mevrouw Clarisse Ramakers, juridisch adviseur, FNUCM
16/6/2009   Hoorzitting met de heer Bjorn Cuyt, Studiedienst UNIZO
16/6/2009   Hoorzitting met mevrouw Sonja Kohnenmergen, eerste adviseur, sociaal departement VBO, belast met de Europese sociale aangelegenheden
16/6/2009   Gedachtewisseling
14/7/2009   Inschrijving op agenda
14/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Olga Zrihen
14/7/2009   Hoorzitting met professor Herman Van den Broeck, Vlerick Leuven Gent Management School
14/7/2009   Hoorzitting met de heer Jean Van den Eynde, Russell Reynolds Associates
14/7/2009   Gedachtewisseling
12/1/2010   Inschrijving op agenda
12/1/2010   Bespreking
van het voorstel van aanbevelingen
9/2/2010   Inschrijving op agenda
9/2/2010   Niet behandeld
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Bespreking
van het voorstel van aanbevelingen
4/5/2010   Inschrijving op agenda
4/5/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Ann Somers
4/5/2010   Bespreking
van het voorstel van aanbevelingen
4/5/2010   Aanneming van het voorstel van aanbevelingen
het voorstel van aanbevelingen is eenparig aangenomen (9 stemmen)
4/5/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1426/1 4-1426/1 (PDF)
4/5/2010   Einde behandeling
11/3/2009   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 11/3/2009, 25/3/2009, 1/4/2009, 28/4/2009, 16/6/2009, 14/7/2009, 12/1/2010, 9/3/2010, 4/5/2010