S. 1-648 Dossierfiche K. 49-1910

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Nadia Merchiers    Jacques Santkin    Bert Anciaux    Martine Dardenne    Eddy Boutmans    Francy Van der Wildt    Fred Erdman   

illegale migratie
politiek asiel
humanitaire hulp
asielzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-648/1 1-648/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/5/1997
1-648/2 1-648/2 (PDF) Amendementen 10/11/1998
1-648/3 1-648/3 (PDF) Amendementen 24/11/1998
1-648/4 1-648/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/12/1998
1-648/5 1-648/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/12/1998
1-648/6 1-648/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 17/12/1998
K. 49-1910/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/1/1999
K. 49-1910/2 Verslag namens de commissie 13/4/1999
K. 49-1910/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
30/5/1997   Indiening voorstel Doc. 1-648/1 1-648/1 (PDF)
19/6/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
19/6/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
17/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-234 Hand. 1-234 (PDF)
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-4/o0) Hand. 1-235 Hand. 1-235 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
19/6/1997   Verzending naar commissie
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Eric Pinoie
10/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/11/1998   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
10/11/1998   Bespreking
10/11/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-648/2 1-648/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-648/2 1-648/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-648/2 1-648/2 (PDF)
10/11/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-648/2 1-648/2 (PDF)
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Niet behandeld
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-648/3 1-648/3 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-648/3 1-648/3 (PDF)
24/11/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-648/3 1-648/3 (PDF)
24/11/1998   Bespreking
24/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+11/-1/o0)
24/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
8/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-648/5 1-648/5 (PDF)
8/12/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-648/4 1-648/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
17/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1910/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 336, p. 11854-11855
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-10/o1)
Handelingen nr 338, p. 11910
Doc. K. 49-1910/3
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60d (K1) + 20d (tussen 12/3 en 1/4) + 10d verlenging
Doc. 1-82/46
(Nog niet beschikbaar)
22/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
26/6/1999   Bekendmaking (24126)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 17/12/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 17/2/1998, 10/11/1998, 24/11/1998, 8/12/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 21/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 18/12/1998 60 12/3/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60d (K1) + 20d (tussen 12/3 en 1/4) + 10d verlenging
Onderzoekstermijn (K1) 18/12/1998 90 27/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/1999 26/6/1999, blz 24126

Kruispuntbank van de wetgeving