S. 4-1675 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi
Alain Destexhe    Sabine de Bethune    Dominique Tilmans    Bart Tommelein    Olga Zrihen    Els Schelfhout   

corruptie
financiering van een verkiezing
organisatie van verkiezingen
foltering
rassenconflict
rechten van de mens
oorlogsmisdaad
toezicht op de verkiezingen
Burundi
conflict tussen etnische groeperingen
totstandbrenging van de vrede
politieke oppositie
ontwikkelingshulp
participatie van vrouwen
vluchteling
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1675/1 4-1675/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/2/2010
4-1675/2 4-1675/2 (PDF) Amendementen 9/3/2010
4-1675/3 4-1675/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/3/2010
4-1675/4 4-1675/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/2/2010   Indiening Doc. 4-1675/1 4-1675/1 (PDF)
25/2/2010   Inoverwegingneming
25/2/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/3/2010   Inschrijving op agenda
18/3/2010   Algemene bespreking Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
18/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o1) Hand. 4-116 Hand. 4-116 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/2/2010   Verzending naar commissie
9/3/2010   Inschrijving op agenda
9/3/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
9/3/2010   Bespreking
16/3/2010   Inschrijving op agenda
16/3/2010   Bespreking
16/3/2010   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
16/3/2010   Aanneming na amendering
16/3/2010   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1675/3 4-1675/3 (PDF)
16/3/2010   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1675/4 4-1675/4 (PDF)
18/3/2010   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/3/2010
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 9/3/2010, 16/3/2010