S. 5-1056 Dossierfiche                  

hWetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het recht op huur van echtgenoten en van wettelijk en feitelijk samenwonenden betreft
Sabine de Bethune    Peter Van Rompuy   

huurovereenkomst
erfenis
geregistreerd samenwonen
ongehuwd samenleven
huwelijk
erfrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1056/1 5-1056/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/5/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/5/2011   Indiening Doc. 5-1056/1 5-1056/1 (PDF)
16/6/2011   Inoverwegingneming
16/6/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/6/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd