S. 4-482 Dossierfiche K. 52-762

Wetsontwerp dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen
Paul Wille    Margriet Hermans    Nele Lijnen    Sabine de Bethune    François Roelants du Vivier    Josy Dubié    Georges Dallemagne    Marleen Temmerman    Olga Zrihen   

ethiek
ontwikkelingshulp
obligatie
kredietbrief
vermindering van de schuld
beslag op bezittingen
beleggingsmaatschappij
ontwikkelingsland
minder ontwikkeld land
Internationaal Muntfonds
hedgefonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-482/1 4-482/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/1/2008
4-482/2 4-482/2 (PDF) Amendementen 15/1/2008
4-482/3 4-482/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2008
4-482/4 4-482/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/1/2008
4-482/5 4-482/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 31/1/2008
K. 52-762/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/2/2008
K. 52-762/2 Verslag namens de commissie 29/2/2008
K. 52-762/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/3/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/1/2008   Indiening Doc. 4-482/1 4-482/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2008   Inschrijving op agenda
31/1/2008   Algemene bespreking Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
31/1/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
31/1/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
Doc. 4-482/5 4-482/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/1/2008   Verzending naar commissie
15/1/2008   Inschrijving op agenda
15/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
15/1/2008   Bespreking
15/1/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
15/1/2008   Aanneming na amendering
15/1/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-482/3 4-482/3 (PDF)
15/1/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-482/4 4-482/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/1/2008   Overzending Doc. K. 52-762/1
29/2/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-762/2
6/3/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 24, p. 57-61
6/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 24, p. 77-78
Hand. 4-19 Hand. 4-19 (PDF)
Doc. K. 52-762/3
6/3/2008   Aanneming zonder amendering
6/3/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2008   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2008   Bekendmaking (25594)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 31/1/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 15/1/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/3/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 1/2/2008 60 15/4/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2008 16/5/2008, blz 25594