S. 5-511 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie
Armand De Decker    Francis Delpérée    Bart Tommelein    François Bellot    Jacky Morael    Sabine de Bethune   

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
NAVO
motie van het Parlement
Europees Parlement
interparlementaire samenwerking
Europese conferentie
Verdrag van Lissabon
opzegging van een overeenkomst
West-Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-511/1 5-511/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/11/2010
5-511/2 5-511/2 (PDF) Amendementen 8/12/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/11/2010   Indiening Doc. 5-511/1 5-511/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/11/2010   Verzending naar commissie
8/12/2010   Inschrijving op agenda
8/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
8/12/2010   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beëindigd 8/12/2010